Regulamin kortu tenisowego GRASSKORT

 1. Właścicielem kortu jest „GRASSKORT” s.c.

 2. Kort czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-24.00. W dni świąteczne godziny otwarcia ustalane są indywidualnie.

 3. Z kortu można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą zarządzającą.

 4. Rezerwacje (i rezygnacje) kortu przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 504 150 433 w godzinach 8:00 – 21:00.

 5. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty.

 6. Opłatę za użytkowanie kortu należy uiszczać wg aktualnie obowiązującego cennika przed rozpoczęciem gry.

 7. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 20 godzin przed zarezerwowanym terminem – mając na uwadze, że rezygnacje przyjmowane są do godziny 21:00. Odwołanie rezerwacji po tym terminie zobowiązuje do poniesienia opłaty za zarezerwowane godziny gry.)

 8. Spóźnienie klienta na kort nie zwalnia go z uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany czas.

 9. Wstęp na kort jest możliwy tylko w obuwiu sportowym przeznaczonym do gry w tenisa.

 10. Na kort mają wstęp jedynie uczestnicy zajęć wraz z opiekunami.

 11. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom aktualnie grającym (dotyczy osób wchodzących i wychodzących z obiektu).

 12. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas korzystania z obiektu.

 13. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie lub w szatni.

 15. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu.

 16. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

 17. - spożywania posiłków,

  - spożywania alkoholu,

  - przebywania osób nietrzeźwych,

  - palenia tytoniu,

  - wprowadzania zwierząt,

  - jazdy rowerem,

  - zaśmiecania kortu oraz niszczenia nawierzni kortu,

  - zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

 18. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za kort.

 19. Regulamin obowiązuje od 30.10.2013r.

 20. Osoby korzystające z kortu tenisowych są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem.

 21. Prawo do korzystania z kortu mają osoby akceptujące regulamin i stosujące się do jego postanowień.

 22. Korzystający z kortu będą zawiadamiani o każdorazowej zmianie regulaminu poprzez wywieszenie informacji o zmianie na tablicy informacyjnej.

© Grasskort 2012-2013    Polityka cookiesProjekt i wykonanie: ARCON Jacek Żak

Srodek hali Srodek hali Srodek hali Srodek hali Srodek hali